Zaprojektowanie pomnika Św. Wojciecha w Mikołowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
Numer ogłoszenia: 205489 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012