ZSiPM Świadczenie usług edukacyjnych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć
dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych