Termomodernizacja Przedszkola nr 2 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obiekcie Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa 7 w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 190789 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012