Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu - Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie - Etap I
Numer ogłoszenia: 132749 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012