Mikołów: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 43563 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012