MOSiR Zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 4066 - 2012; data zamieszczenia: 04.01.2012