Uchwała nr IX/123/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie udzielenia ABSOLUTORIUM Burmistrzowi Miasta Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2010 rok.