Uchwała nr IX/122/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Instytucji Kultury w Mikołowie.