Uchwała nr VIII/116/2011 z dnia 24.05.2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021