Dostawa Mięsa i przetworów mięsnych na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie

Numer ogłoszenia:311821 - 2011; data zamieszczenia:29.11.2011