Uzupełniające zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni Aqua - Plant w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 oraz pełne zabezpieczenie ratownicze na terenie Otwartego Kąpieliska Miejskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38
Numer ogłoszenia: 416746 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011