Dostawa Mięsa i Drobiu na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 375136 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011