Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul.Kolejowej 2