Mikołów: Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem łącznie z transportem
Numer ogłoszenia: 310948 - 2011; data zamieszczenia: 29.09.2011