ZSiPM Wykonanie szkolnych placów zabaw tworzonych w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła