Druk miesięcznika Gazeta Mikołowska
Numer ogłoszenia: 369434 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011