ZUK Dostawa używanego samochodu ciężarowego samowyładowczego
Numer ogłoszenia: 380478 - 2011; 
data zamieszczenia: 16.11.2011