PN 45/11 Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II. Zaprojektowanie i budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci w Mikołowie - Mokrem.
Numer ogłoszenia: 349885 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011