PN 39/11 Wykonanie sieci kablowej (kabel ziemny) oświetlenia ulicznego na Drodze Krajowej nr 81 w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 306839 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011