PN 41/11 Zaprojektowanie i wykonanie zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego Kamionka
Numer ogłoszenia: 328259 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011