Mikołów: Poszerzenie ulicy Strzechy w Mikołowie na odcinku od budynku nr 9 do wjazdu na działkę nr 1708/36 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej


Numer ogłoszenia: 233993 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011