OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Mikołów:

1. Budowa chodnika przy ul. Kościuszki na odcinku od posesji nr 60 do łącznika z ulicą Pułaskiego oraz przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Mikołowie - łącznika do ul. Pułaskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem

2. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap I od ul. Pułaskiego do połączenia z ul. Cichą

Numer ogłoszenia: 229377 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011