PN 19-2011 Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 20 000 000,00 zł przeznaczeniem na pokrycie deficytu Gminy Mikołów na rok 2011.