PN 24/2011 Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego własności Gminy Mikołów.