PN 37/11 Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci napowietrznej izolowanej 4x25 mm oświetlenia ulicznego na ulicach Mała, Szymankiewicza i Przelotowa w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 356000 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011