Uchwała nr VII/101/2011 z dnia 26.04.2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury