Uchwała nr VII/94/2011 z dnia 26.04.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok