Uchwała nr VII/92/2011 z dnia 26.04.2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki inwestycyjne