Uchwała nr VI/76/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok