Uchwała nr IV/36/2011 z dnia 8.02.2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Orzesze