Uchwała nr VI/72/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości lokalowej