Uchwała nr VI/70/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach Mikołowa oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr VII/63/2019 z dnia 19.03.2019 r.