Uchwała nr VI/69/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję