Uchwała nr VI/68/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Tychy