Uchwała nr VI/59/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie korekty załącznika przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r. i zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.