Uchwała nr V/54/2011 z dnia 1.03.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok