Uchwała nr IV/48/2011 z dnia 8.02.2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Krawczyka