Uchwała nr IV/47/2011 z dnia 8.02.2011 w sprawie zamiany nieruchomości