KC-6/2017 Usługa  polegająca  na  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy.

Informujemy, że w dniu 03.07.2017 została zawarta umowa z oferentem Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne "EURO-GAZ" Łój, Wierzbicka, Nowrot, Wierzbicki Sp.j. Zagórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny - przetarg KC-6/2017 Usługa polegająca na usuwaniu wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Mikołów.