KC-3/2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek  na potrzeby Urzędu Miasta w Mikołowie.  

Informujemy, że w dniu 18.04.2017 zawarto umowę z oferentem ENTEREO Mateusz Pawlikowski