KC 2/2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Oferenta na rzecz Urzędu Miasta Mikołów.

W dniu 30.03.2017 zawarto umowę  z oferentem Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8, Warszawa