ZGL PN-KC/10/2013 Sprawdzanie stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń zprzewodów kominowych w budynkach administrowanychprzez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie