UM KC 13/2013 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Moja Bezpieczna Szkoła”.

W dniu 25.11.2013 zawarto umowę z wykonawcą Wojciechem Janeckim Agencja Reklamowo - Wydawnicza STUDIO “B&W” ul. Podjazdowa 2/31, 41-200 Sosnowiec.