MODERNIZACJA Sali nr 44 na salę komputerową w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, ul. Katowicka 24 polegająca nawykonaniu nowej instalcji elektrycznej zasilającej wykonaniu instalacji komputerowej, modernizacji oświetlenia, wykonania nowe jposadzki z wykładzin rozpraszającej ładunek elektryczny oraz towarzyszące roboty budowlane określone w przedmiarze robót

Numer ogłoszenia: 417250 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013