Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny orazwsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Numer ogłoszenia: 428714 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013