Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w trybie KODEKSU CYWILNEGO KC-10/2013

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych połączonych z warsztatami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy dla uczniów  szkół podstawowych w wymiarze 50 godzin na potrzeby realizacji projektu pn. „Moja Bezpieczna Szkoła”.

Umowę zawarto z oferentem Danielem Śliwińskim NATAMET - Wybrzeże 40c/1, 37-750 Dubiecko.