UM KC 8/2013 Wykonanie audytu energetycznego wraz z kartą audytu i harmonogramem rzeczowo-finansowym zgodnie z wymaganiami WFOŚiGW dla termomodernizacji budynku byłej policji przy ul. Miarki 3 w Mikołowie oraz wykonanie audytu wg wymagań Funduszu Norweskiego program - „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” dla w/w budynku.

 

Umowę zawarto 5.07.2013 r. z oferentem ENTIP Maciej Ziobro.