UM KC 9/2013 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II”.

Umowę zawarto 19.08.2013 z oferentem Nanopix Studio Projektowo - Graficzne Łukasz Nowak