Przeprowadzenie kursu ogólnobudowlanego dla 3 uczestników projektu pn. PARTNERSTWO na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Numer ogłoszenia: 306866 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013