CIS PN-2/2013/MPPS PARTNERSTWO na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Numer ogłoszenia: 296056 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013